Zaloguj się

Styczeń 2013

Niezapłacone faktury a koszt podatkowy i odliczony vat  

Nowe przepisy mają poprawić płynność finansową przedsiębiorców, ograniczyć zatory płatnicze oraz zwiększyć dyscyplinę płatniczą między przedsiębiorcami. Podstawowe zmiany w tym zakresie:

1. Zniesienie obowiązku zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (w rozliczeniach kasowych) - w przypadku nieotrzymania przez niego płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę, jeżeli jego kontrahentem jest czynny podatnik VAT. Jest to tzw metoda kasowa którą mogą stosować mali podatnicy /tj. podatnicy u których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku 1 200 000 euro; za 2012 rok jest to kwota w PLN 4 922 000/ po uprzednim zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę

2. Ułatwienia w korzystaniu z ulgi na „złe” długi w obszarze VAT - podatnik, który rozliczył podatek VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał będzie mógł dokonać korekty podatku należnego po upływie 150 dni od terminu płatności (obecnie jest to 180 dni). Jednocześnie dłużnik będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego.

3. Kasowe rozliczenia przeterminowanych faktur w podatkach dochodowych - podatnik będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony. W przypadku, gdy termin płatności ustalony przez strony będzie dłuższy niż 60 dni, termin dokonania korekty przypadnie na 90. dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów.

Szerzej o zmianach można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl