Zaloguj się

Styczeń 2013

"Faktury za paliwo nie muszę już zawierać numeru rejestracyjnego" i inne zmiany zasad fakturowania 

Od 1 stycznia zmieniają się zasady fakturowania, do najważniejszych zmian należą:

1. Umożliwienie wystawiania faktur VAT również zarejestrowanym podatnikom VAT zwolnionym, przy zachowaniu możliwości wystawiania rachunków.

2. Faktury dokumentujące sprzedaż paliw do samochodu nie muszą już zawierać jego numeru rejestracyjnego.

3. Wprowadzenie możliwości wystawiania faktur uproszczonych w przypadku gdy kwota transakcji nie przekracza 450 zł albo 100 euro, przy zachowaniu możliwości wystawienia faktury z pełnymi danymi.

5. Umożliwienie wyboru sposobu liczenia kwoty podatku od kwoty brutto.

6. Możliwość wystawiania faktur zbiorczych za wszystkie transakcje dokonane w ciągu miesiąca kalendarzowego, a nie jak obecnie kolejnych 7 dni. Data sprzedaży wówczas to data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży. W sytuacji gdy data sprzedaży jest taka sama jak data wystawienia faktury nie trzeba umieszczać na fakturze daty sprzedaży.

7. Wystawianie faktur dokumentujących dostawy wewnątrzwspólnotowe nawet do 15. dnia następującego po miesiącu , w którym transakcje te miały miejsce.

8. Mali podatnicy, rozliczający się metodą kasową, którzy w treści wystawianych faktur zamiast oznaczenia „Faktura VAT-MP” zamieszczają oznaczenie „metoda kasowa”; podatnicy świadczący usługi turystyki oraz dokonujący dostaw, o których mowa w art. 120 ustawy o VAT, są zobowiązani do zamieszczania w treści faktur odpowiednich oznaczeń – „procedura marzy dla biur podróży, „procedura marży –towary używane”, „procedura marży-dzieła sztuki” lub „procedura marży-przedmioty kolekcjonerski i antyki”.