Zaloguj się

Wrzesień 2015

Sprzedając samochód można odzyskać część nieodliczonego VAT  

W związku z likwidacją zwolnienia z VAT sprzedaży samochodów dla których przysługiwało prawo do odliczenia tylko części podatku zmieniły się przepisy dotyczące korekt podatku naliczonego, których celem jest częściowa rekompensata skutków likwidacji zwolnienia. Wprowadzony został system korekt w sytuacji, gdy podatnik nabył m.in. samochód osobowy z ograniczonym prawem do odliczenia, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia dokona sprzedaży opodatkowanej tego pojazdu. Pojazdy samochodowe o wartości pcozątkowej nieprzekraczajacej 15 000 zł podlegają 12-miesięcznej korekcie. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż.