Zaloguj się

Listopad 2015

Momentem uzyskania przychodu nie jest dzień rozliczenia usługi,sporządzenia raportu 

Momentem powstania przychodu z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego, a nie dzień rozliczenia usługi przez kontrahentów. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 22 października 2015 r. IBPB-1-2/4510-260/15/AK