Zaloguj się

Kwiecień 2016

Przelew podatkowy wspólników spółki

Spółka jawna, komandytowa lub partnerska może ze swojego rachunku bankowego opłacać podatki wspólników, w przypadku gdy kwota zobowiązania nie przekracza 1 000 zł. 

Resort finansów w odpowiedzi z dnia 6 kwietnia 2016 r. wyjaśnił, że w obecnym stanie prawnym zapłata podatku z rachunku bankowego innego podmiotu jest możliwa tylko w przypadkach wymienionych w art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej. Dla dopuszczalności zapłaty podatku przez kogoś innego niż podatnik nie ma żadnego znaczenia kwestia występowania w charakterze posłańca. Podatek wspólnika może być opłacony z rachunku bankowego spółki osobowej, ale tylko, gdy kwota podatku nie przekracza 1 tys. zł. Uznaje się, że w takich przypadkach wpłata pochodzi ze środków podatnika, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia. Uregulowanie z konta spółki osobowej podatku wspólnika przekraczającego 1 tys. zł jest niedozwolone. W przypadku spółek cywilnych ograniczenie to nie występuje, regulowanie podatku wspólników z rachunku bankowego spólki cywilnej jest prawidłowe. ZUS z kolei dopuszcza zapłatę składek wspólników z rachunku bankowego spółki, ale pod warunkiem że z dowodu zapłaty jednoznacznie wynika, kitórego płatnika dotyczą przekazyane środki.