Zaloguj się

Czerwiec 2016

Obniżenie wartości transakcji bezgotówkowych z 15 tys. euro do 15 tys zł.

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje obniżenie wartości transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku bankowego z 15 tys. euro do 15 tys. zł. Nie przestrzeganie tego przepisu skutkować będzie utratą prawa do zaliczenia w koszty podatkowe transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł, które zostały dokonane z pominięciem rachunku bankowego. Zmiana ma obowiazywać od 1 stycznia 2017 roku.