Zaloguj się

Grudzień 2016

Od 1 stycznia 2017 r. mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT objęta będzie znaczna część wykonywanych przez podwykonawców robót budowlanych.

Od 1 stycznia 2017 r. mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT objęta będzie znaczna część wykonywanych przez podwykonawców robót budowlanych.

 Podatnikami z tytułu świadczenia robót budowlanych mają być nabywcy, jeżeli łącznie będą spełnione cztery warunki, tj.:

1. świadczona usługa należeć będzie do robót budowlanych wymienionych w poz. 2- 48  załącznika nr 14 do u.p.t.u.,

2. usługodawcą będzie podatnik, który nie korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego,

3. usługobiorcą będzie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

4. usługodawca będzie świadczyć usługę jako podwykonawca (zob. projektowany art. 17 ust. 1h u.p.t.u.).