Zaloguj się

Aktualności

Strona 4/6
Listopad 2012

 MF zmienia stanowisko odnośnie kwalifikowania premii (bonusów) pieniężnych 

Listopad 2012

Cesja umowy leasingu bez skutków podatkowych

Październik 2012

Wystawiona faktura przed wykonaniem usługi daje prawo do odliczenia VAT u świadczeniobiorcy w okresie (miesiącu), w którym nastąpi zapłata za tę fakturę lub w miesiącu kolejnym.

Wrzesień 2012

Dokumentowanie zakupu towaru na aukcji internetowej 

Sierpień 2012

Niezamortyzowana inwestycja w kosztach podatkowych - uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów 

Lipiec 2012

Komputery przenośne dla placówek oświatowych nie korzystają z preferencyjnej stawki 0% VAT