Zaloguj się

Drukuj  |  PDF

Usługi

Przykładowe usługi świadczone przez PREMIUM Doradztwo Podatkowe:

Doradztwo podatkowe:

 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz formy prowadzenia działalności dla nowopowstających firm

 • konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe,

 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,

 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,

 • wsparcie podczas kontroli podatkowej przedsiębiorstwa,

 • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi,

 • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi,

 • audyt podatkowy,

 • doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych.

Usługi księgowe:

 • organizacja księgowości, stworzenie planu kont,

 • prowadzenie ksiąg handlowych,

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • nadzór nad prowadzonymi księgami,

 • pomoc przy dokonywaniu przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

Kadry i płace:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,

 • sporządzenie list płac,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych od wynagrodzeń pracowniczych,

 • przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji do ZUS,

 • sporządzanie oraz rozliczanie umów zleceń i o dzieło.