Zaloguj się

Luty 2013

Faktury zbiorcze a faktury za sprzedaż ciągłą 

Począwszy od 1 stycznia 2013 roku wyodrębniono w przepisach dwie sytuacje: faktury zbiorcze, dokumentujące kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca oraz faktury za sprzedaż o charakterze ciągłym,  przy czym uznaje się że usługi ciągłe mają miejsce gdy nie jest możliwe wyodrębnienie poszczególnych samodzielnych świadczeń. Obowiązek wystawienia faktury zbiorczej powstaje nie później niż ostatniego dnia miesiąca w którym wydano towar lub wykonano usługę, natomiast faktury za sprzedaż o charakterze ciągłym mogą być wystawiane do 7 dnia od zakończenia miesiąca w którym dokonano sprzedaży.